Ramka

(ang. Frame) – specjalny element dokumentu internetowego, wprowadzony w ramach Netscape Extensions i interpretowany przez większość przeglądarek. Użycie ramek pozwala dzielić ekran dokumentu na kilka odrębnych okienek, zwykle powiązanych ze sobą odsyłaczami, co ułatwia nawigowanie w skomplikowanych konstrukcyjnie dokumentach. Użycie ramek nie pozbawia użytkowników innych przeglądarek możliwości czytania dokumentu, dzięki konstrukcji NOFRAMES, która zawiera „lustrzane” odbicie treści ramek. Obecnie stosowanie ramek jest niezalecane i jest kłopotliwe dla robota wyszukiwarki internetowej.

Post navigation