ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

ACTA(ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement – umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – wielostronne porozumienie pomiędzy państwami dotyczące ustalenia standardów walki z naruszeniami własności intelektualnej (w szczególności z piractwem komputerowym lub internetowym, podrabianiem towarów czy handlem lekami generycznymi). Każdy kraj, który podpisze porozumienie przystępuje do powstających w ramach ACTA struktur odpowiedzialnych za walkę z przestępczością dotyczącą tych zagadnień.

ACTA zapoczątkowana została przez USA i Japonię już w 2006 roku, później do niej dołączyły Kanada, Unia Europejska oraz Szwajcaria a następnie Australia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Korea Południowa oraz Singapur. Gotowy tekst porozumienia został zaprezentowany 15 listopada 2010 r. 1 października 2011 umowę podpisały: Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa. Meksyk, Szwajcaria oraz Unia Europejska wstrzymały się ze złożeniem podpisu, jednakże poparły inicjatywę. 16 grudnia 2011 Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie w sprawie ACTA. Podpisanie ACTA przez Polskę planowane jest na 26 stycznia 2012 roku.

ACTA zawiera m.in.:

 • opis użycia skutecznych środków przeciwko naruszania praw własności intelektualnej objętych ACTA
 • organy sądowe otrzymują prawo do wydawania nakazów zaprzestania łamania praw własności intelektualnej czy dystrybucji nielegalnych dóbr a w uzasadnionych sytuacjach mogą nakazać zatrzymanie i zniszczenie towaru. Właściciel praw intelektualnych ma prawo do odszkodowania proporcjonalnego do doznanej szkody. Może on również zażądać od sprawcy naruszenia wyczerpujących informacji na temat produkcji i kanałów dystrybucji podrabianych dóbr. W uzasadnionych wypadkach sądy cywilne mogą zastosować środki tymczasowe w postaci przejęcia

  kontroli nad dowodami rzeczowymi bez wysłuchania drugiej strony.

 • podczas przekraczania granicy kontroli podlegają przesyłki każdej wielkości oraz (opcjonalnie) bagaż osobisty podróżnego.
 • kary za umyślne podrabianie znaków towarowych i piractwo praw autorskich na skalę handlową oraz za pomoc w tym procederze (w tym nagrywanie filmów w trakcie seansu kinowego, tzw. CAMRip,Telesync) – pozbawienie wolności lub/i odpowiedzialność finansowa, konfiskata, przepadek i zniszczenie podrabianych towarów.
 • sposób dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej w Internecie. Dostawca internetowy (ISP) ma obowiązek ujawnienia informacji na temat abonentów naruszających prawa własności intelektualnej. Zakazane jest obchodzenie zabezpieczeń lub udostępnianie narzędzi umożliwiających obchodzenie ich w zabezpieczonych nagraniach i utworach.

Internauci całego świata przeciwstawiają się ACTA, która sprowadza na nich wiele ograniczeń i niebezpieczeństw:

 • umożliwia śledzenie każdego użytkownika w Sieci i naruszenie jego prywatności,
 • blokowanie pewnych legalnych usług, które zostaną uznane za niebezpieczne w ochronie własności intelektualnej,
 • sprowadzanie niebezpieczeństwa uznania naruszenia praw własności intelektualnej przez niewinnego internautę,
 • ograniczenie dostępu do leków ratujących życie,
 • ograniczenie innowacyjności firm (ryzyko przypadkowego naruszenia patentów czy innych praw innych firm).

Powstała specjalna witryna STOP ACTA, która informuje o skutkach wprowadzenia ACTA dostępna pod adresem: http://stopacta.org/

W ramach protestu przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę, 21 stycznia grupa haktywistów Anonymous zablokowała polskie serwisy rządowe (m.in. strona Sejmu, kancelarii premiera itp.)

O tym, czym skutkuje wprowadzenie ACTA opowiada poniższy film:

zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: www i-slownik pl 12243 acta-anti-counterfeiting-trade-agreement, acta słownik, acta trade agreement, walka z piractwem komputerowym

1 comment for “ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

Comments are closed.