CETA

(ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement) – porozumienie, które Unia Europejska ma zawrzeć z rządem Kanady, które dotyczy ochrony praw autorskich. Jest bliźniaczo podobne do oprotestowanego na całym świecie dokumentu ACTA.

CETA zawiera zapisy dotyczące ochrony praw autorskich, własności intelektualnej czy też odpowiedzialności dostawców internetu. Według dokumentu mieliby oni dostarczać właścicielom praw dane osób podejrzanych o ich naruszenie – czyli to co wzbudziło największe kontrowersje, jeśli chodzi o ACTA.