DDM lub Data driven market place

(ang. data driven market place) – określenie na rynek reklamy internetowej oparty na zbieraniu danych o cechach demograficznych lub zachowaniu behawioralnym a następnie targetowaniu (kierowaniu do) określonej widowni reklamy. Istnieje możliwość zakupu danych dotyczących profilu i zachowania użytkowników Internetu i na podstawie tych danych (np. określonej płci, wieku, zarobków czy profilu zainteresowań) trafianie z przekazem reklamowym do odpowiedniej, zawężonej do odpowiednich cech populacji internautów.

DDM jest podstawą działania rynku reklamy RTB (Real-Time Bidding) – DSP zbierają dane na temat użytkowników, po to by licytować w aukcji RTB możliwość wyświetlenia reklamy dla danego użytkownika o określonych cechach.

 

Użytkownicy trafili tutaj szukając: dane behawioralne, dane dotyczace wieku widowni, dane behawionalne, marketplace wiek, marketplace wiek uzytkownika, reklamy marketplace na facebooku, system ddm praca dyplomowa