Serwer multimedialny

– przyjęty w infostradach wymóg dostosowywania informacji multimedialnych do poszczególnych użytkowników stawia wygórowane wymagania bankom informacji, które muszą być pojemne, elastyczne oraz mieć bardzo szybki dostęp do żądanej informacji. Można to zobrazować na przykładzie serwera dnia (ang. Daily Server). Aby materiał zdjęciowy, nadsyłany przez poszczególne ekipy telewizyjne, mógł być wykorzystany w różnych programach lub dziennikach, nagrywany jest na kilku magnetowidach, później odpowiednio przegrywany i montowany stosownie do potrzeb. Jest to zabieg czasochłonny i mało elastyczny, ponadto każde kolejne przegranie pogarsza jakość materiału. Problem ten eliminuje przedstawiona po raz pierwszy na Konferencji NAB’95 przez firmę Sony nowa koncepcja produkcji dzienników telewizyjnych Sony News Solution. Jej istota polega na tym, że wszystkie materiały, które spływają do ośrodka, nagrywane są na serwerze wizyjnym, tzw. serwerze dnia. Jest to specjalny twardy dysk o swobodnym dostępie i pojemności pamięci odpowiadającej jednodniowym potrzebom. Każda informacja (oprócz bazy danych serwera dnia) zapisywana jest też pod postacią silnie skompresowanych w serwerze klipów na innym dysku twardym. Dziennikarze mogą przejrzeć każdy fragment informacji na swoich stacjach roboczych, dokonać zgrubnego montażu swoich felietonów (wraz z miksami błyskawicznymi) i utworzyć listę montażową. Lista ta jest zapamiętana przez komputer news roomu i może być wywoływana przez montażową stację roboczą. Jeśli nachodzi potrzeba dokonywania przeglądu informacji z wydarzeń trwających kilka dni i ich uaktualniania w kolejnych wydaniach dzienników, firma Sony proponuje bardzo ekonomiczne połączenie stacji dysków twardych ze znacznie tańszymi dyskami magnetooptycznymi (MO). Do zapisania jednego filmu fabularnego w technice cyfrowej potrzeba ok. 200 GB pamięci, czyli tyle, ile mieści się na 300 płytach CD-ROM. Nawet po stukrotnym zredukowaniu (dzięki kompresji MPEG), do zapisu jednego filmu potrzeba wciąż kilku GB pamięci. Biblioteka dla 100 filmów musi mieć pamięć rzędu 262 GB. Tak duże zbiory mogą przechowywać i udostępniać w czasie rzeczywistym (czego wymaga funkcja VOD) jedynie zespoły komputerowych dysków stałych. Zespół takich dysków wraz ze specjalizowanym komputerem obsługującym transmisję nosi miano serwera wideo. Do najlepszych serwerów wideo zalicza się obecnie system będący wspólnym dziełem nCube (sprzęt) i Oracle (oprogramowanie). W maksymalnej konfiguracji serwer nCube zawiera 8192 moduły mikroprocesorowe i może obsłużyć dyski o łącznej pojemności 18 TB (terabajtów). Szybkość transmisji na wyjściu dochodzi do 10 MB/s, co pozwala na przesyłanie skompresowanego obrazu telewizyjnego. Ostatnia wersja oprogramowania Oracle zapewnia jednoczesną obsługę 20 tys. abonentów, co odpowiada potrzebom dużego miasta. Opracowywana jest następna wersja serwera nCube zawierająca 65 tys. procesorów, a nowe oprogramowanie Oracle będzie mogło obsłużyć nawet do 100 tys. abonentów, co daje olbrzymie możliwości wyboru programów telewizyjnych na żądanie (VOD).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: szkolny serwer multimedialny, szkolny serwer mulimedialny