IR lub rejestr instrukcji

(ang. Instruction Register) – jeden z rejestrów procesora, nazywany również rejestrem instrukcji. Przechowuje on adres, pod którym znajduje się następny rozkaz do wykonania.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: rejestr ir, ir projektor slownik, rejestr rozkazów ir

Post navigation