Bug

(ang. – pluskwa) – niezamierzony błąd w programie lub grze. Niektórzy błędnie określają tym terminem wirusy, robaki lub trojany. Należy jednak pamiętać, że „bug” jest niezamierzony, podczas gdy złośliwy kod jest celowym wykorzystaniem komputera użytkownika do szkodliwych celów.

Post navigation