RTM

(ang. Ready To Manufacture lub Ready To Market) – określenie na wersję oprogramowania, która zazwyczaj jest już bardzo bliska wersji finalnej i jest przygotowana do tłoczenia na nośnikach. Wersja może jednak jeszcze ulec jeszcze tylko drobnym modyfikacjom. W przypadku Windows Vista wersją RTM była wersja 6.0 (build 6000).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: określenie market ready