Ed2k

– protokół sieci p2p. Pierwszym klientem obsługującym ten protokół był eDonkey2000, stąd często Ed2k jest utożsamiane zarówno z nazwą sieci jak i programu. Autor protokołu ed2k opracował też protokół Overnet. Wiele aplikacji klienckich obsługuje również Overnet, dzięki czemu obie sieci ze sobą współpracują.
Sieć eDonkey jest zdecentralizowana, ale do jej pracy konieczne są komputery pełniące rolę serwerów. Zadaniem serwerów jest kojarzenie klientów, którzy wymieniają między sobą pliki. Oprogramowanie zgodne z protokołem ed2k istnieje w wersjach dla prawie wszystkich systemów operacyjnych.

W sieci edk2 plik odnajdywany jest na podstawie jego rozmiaru oraz sumy MD4. Dzięki właściwościom MD4 dwa pliki różniące się choć jednym bajtem mają zupełnie różne sumy MD4. Dla wygody ludzi używa się również normalnych nazw plików. Pliki dzielone są na fragmenty nazywane po angielsku chunks. Dzięki takiemu podejściu, podczas ściągania dużego pliku, komputer od razu staje się źródłem dla innych maszyn. Wystarczy, że z pierwszego źródła do wielu innych miejsc trafią poszczególne fragmenty pliku, a system złoży je u każdego odbiorcy w jedną całość posługując się sumami MD4. W efekcie bardzo pożądany plik szybko się rozprzestrzenia.

Niezwykle ważne jest podkreślenie, że osoba umieszczająca w sieci ed2k plik nie musi posiadać bardzo szybkiego łącza. Jeżeli znajdzie się wielu chętnych, aby mieć ten plik u siebie, to oni staną się kolejnymi centrami jego dystrybucji. W efekcie sieć ed2k może być wykorzystana do masowego rozpowszechniania bardzo dużych ilości danych. Duże pliki mogą trafić prosto do wszystkich odbiorców bez ponoszenia prawie żadnych kosztów. Niektóre strony internetowe WWW (np. polski Osłoskop) zawierają bazy z informacjami jakie pliki warto jest ściągnąć z sieci ed2k. Dodatkowo sam protokół przewiduje pewne mechanizmy wyszukiwania.

Fakt istnienia bardzo wielu serwerów powoduje, że aby włączyć się do sieci eDonkey należy poszukać w Internecie listy aktywnych serwerów. Sieć ed2k jest ogromnym archiwum plików multimedialnych. Dodatkowym plusem są tu sumy kontrolne, które zapewniają mniejszą szansę na ściągnięcie uszkodzonego lub fałszywego pliku.

Wadą sieci eDonkey jest konieczność pracy z publicznym adresem IP. Co prawda może być on dynamicznie przydzielany poprzez DHCP. Jeżeli komputer ma dostęp do sieci przez proxy lub NAT, to nie może korzystać z protokołu eDonkey bez zgody administratora sieci.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: osiołek edk2, protokołu edonkey