Zink

(ang. Zero INK) – nowa technologia papieru fotograficznego opracowana przez firmę Imaging (firma założona przez Polaroid). Papier ten składa się z krystalicznej substancji zamkniętej pomiędzy dwiema warstwami. Gdy przechodzi on przez drukarkę, pokazują się kolory. Same drukarki mają być tak małe, że zmieszczą się w kieszeni. Będzie można je wbudować w aparaty fotograficzne czy laptopy.