CPU lub Cost Per User, koszt na użytkownika

(ang. Cost Per User) – jest to model rozliczeń reklamy polegający na rozliczeniu się na podstawie kosztu dotarcia reklamy do jednego użytkownika.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: cost per use, cpu reklama, cost per user, cost to user, cpu model rozliczeń, cpu w reklamie internetowej, koszt per