Fizyczny obraz zawartości płyty

(ang. Physical Image) – takie miano nosi tryb zapisu płyt CD, przed rozpoczęciem którego program zakłada na twardym dysku plik (tzw. obraz), w którym umieszcza te dane, które później (dokładnie w tej postaci) trafią na nagrywany krążek. Plik ten zabezpiecza przed błędami podczas nagrywania płyty, ale ma niestety bardzo dużą objętość. Por. wirtualny obraz zawartości.

Post navigation