Skaner ręczny

(ang. handheld scanner) – rodzaj skanera. Ich budowa składa się z linii elementów stanowiących głowicę skanera i samej obudowy. Skaner obsługiwany jest ręcznie i polega na równomiernym przesuwaniu głowicy skanera nad skanowanym dokumentem. Jest to zadanie mało wygodne i przy skanowaniu trzeba się wykazać pewną ręką, ponadto w przypadku obróbki większych powierzchni przekraczających szerokość głowicy skanera, konieczne jest skanowanie po kawałku. Zeskanowany w ten sposób obraz często jest poszarpany i nierówny a ponadto trudno jest zwykle dopasować brzegi dwóch oddzielnych skanów tego samego obrazu. Można jednak skanować powierzchnie, których nie da się łatwo przenieść lub włożyć do skanera stacjonarnego, np. tapeta, większy plakat itp.

Skaner ręczny

Skaner ręczny

Użytkownicy trafili tutaj szukając: skaner ręczny wikipedia, skaner ręczny, skaner rolkowy, skaner ręczny budowa, skaner ręczny definicja, skaner ręczny wiki, skanery ręczne, budowa skanera ręcznego, skaner przenośny, skaner ręczny - budowa