MD lub MKDIR

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do tworzenia katalogów.Składnia polecenia wygląda tak:

MKDIR [dysk:]ścieżka
MD [dysk:]ścieżka

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie MKDIR zmienia się następująco: w razie potrzeby polecenie MKDIR tworzy wszystkie pośrednie katalogi w ścieżce. Na przykład, przyjmując, że a nie istnieje wtedy polecenie:
mkdir abcd
odpowiada poleceniom:
mkdir a
chdir a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

które należy wpisać, jeśli rozszerzenia są wyłączone.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁąCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BąDś PRZEŁąCZNIKI NIE BĘDą DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: dos mkdir, komenda dos md, md polecenie, polecenie mkdir lub md, składnia instrukcji mkdir

Post navigation