MPR

1. – Szwedzka Narodowa Komisja do spraw Miar i Kontroli. Zajmuje się wydawaniem zaleceń odnoszących się do emisji pól magnetycznych i elektrycznych (do nich należą MPR i MPR-II). Nazwa komisji została zmieniona na SWEDAC.
2.(ang. Maximum Permitted Radiation – maksymalna dozwolona dawka promieniowania) – standard normy wyznaczającej ograniczenia emisji promieniowania monitorów. Istnieją dwa warianty tego standardu: MPR-i i MPR-II. Pierwszy z nich został opracowany w Szwecji w 1987 r, po nim w 1990 r pojawiła się norma MPR-II. Określa ona bardziej rygorystyczny niż jej poprzednik dopuszczalny stopień emisji promieniowania monitorów.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: max dawka promieniowania, mpr i

Post navigation