Tag: kodak

19 stycznia 2012 roku

Logo Kodaka (źródło: chip.pl)

Co ważnego wydarzyło się dnia 19 stycznia 2012 roku w historii informatyki?