W3C lub World Wide Consortium

Motto organizacji W3C:
„World Wide Web Consortium istnieje, by realizować maksymalnie potencjalne możliwości Internetu.”

Logo organizacji W3C

Logo organizacji W3C

– założone w 1994 roku międzynarodowe forum firm i organizacji zajmujące się rozwojem promowaniem standardów Internetu. Jest autorem specyfikacji języka HTML, protokołu HTTP, arkuszy stylów CSS, formatu PNG i systemu oceny zawartości serwerów PICS. Konsorcjum duża wagę przywiązuje także do problemu ochrony praw autorskich w sieci.
Do najważniejszych produktów firmy, które udostępniane są dla wszystkich za darmo należą: przeglądarka internetowa Amaya, serwer WWW Jigsaw czy skorzystać z dostępnych online walidatorów HTML oraz CSS.
Użytkownicy i projektanci stron WWW mogą na bieżąco śledzić postęp prac każdej z grup roboczych W3C. Na internetowych stronach konsorcjum publikowana jest bowiem aktualna dokumentacja – specyfikacje o statusie W3C Recommendation. Każdy z tych dokumentów jest dojrzałym opisem proponowanego standardu. Ich ratyfikacją zajmują się już organizacje ustalające formalne standardy, np. IETF, choć jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem czynione są starania nad wprowadzeniem i praktycznym wykorzystaniem rozwiązań.
W3C jest organizacją międzynarodową: wspólnie prowadzony przez MIT Laboratory for Computer Science w USA i w Europie przez INRIA, które zajmują się wsparciem technicznym i rozwijaniem organizacji. W3C była założona we współpracy z CERN, gdzie powstała sieć stron WWW oraz DARPA i Komisją Europejską. Dyrektorem W3C jest sam twórca World Wide Web – Tim Berners-Lee.
W skład konsorcjum wchodzą instytucje naukowe, niemal wszystkie znaczące korporacje przemysłu informatycznego (m.in. Microsoft, Netscape, Intel, AT&T, Apple, Kodak, Lotus), przedstawiciele przemysłu (np. Boeing) a nawet przedstawiciele rynku wydawniczego (np. O’Reily & Associates), mediów (np. Canal+) czy stowarzyszenia twórców WWW (jak choćby HTML Writers Guide). Choć W3C deklaruje swoją niezależność od producentów, to właśnie oni mają decydujący wpływ na proces zatwierdzania standardów. Organizacje moga ubiegać się o członkostwo w World Wide Web Consortium (członkostwo indywidualnych osób nie jest oferowane).

Post navigation