Okno

system operacyjny Windows dzieli obszar roboczy na tzw. okna. W każdym oknie uruchomiony jest inny program. Okna większości programów dla Windows wyglądają podobnie. W górnej części znajduje się pasek menu. Windows pozwala na uruchamianie kilka programów jednocześnie – każdy w innym oknie. Aby przechodzić z okna do okna, należy klikać na ich powierzchnię lub na przycisk reprezentujący je na pasku zadań.