POST

(ang. Power on Self Test) – rodzaj testu, wykonywanego przez BIOS (począwszy od AT 286) aż po obecne komputery. Test ten sprawdza, czy urządzenia zainstalowane w komputerze działają prawidłowo. Poprawność wykonania testu sygnalizują: 2 krótkie sygnały w komputerach typu AT, 1 krótki sygnał w komputerach typu ATX, w XT nie był wykonywany (nie było BIOS-a).