PoweRec II

Logo technologii PoweRec II

Logo technologii PoweRec II

(ang. Plextor Optimised Writing Error Reduction Control – zoptymalizowana kontrola redukcji błędów zapisu firmy Plextor) – kolejna, ulepszona wersja technologii opracowanej i stosowanej przez firmę Plextor w swoich nagrywarkach, która dobiera optymalne warunki zapisu w zależności od jakości nośnika i szybkości nagrywania. Dzięki temu płyty maja być lepiej nagrane.
Wszystkie nagrywarki CD-R(W) firmy Plextor zawierają swoistą bazę danych wszystkich certyfikowanych nośników. Wykaz jest posegregowany według producenta i numeru partii i znajduje się w firmware napędu. Używany jest w celu ustawienia odpowiedniej strategii zapisu dla aktualnie nagrywanego nośnika. System PowerRec potrafi rozpoznać, a następnie wykonać test nośnika, aby wybrać zoptymalizowaną dla niego strategię zapisu. Polega to na uruchomieniu procedur OPC (ang. Optical Power Calibration – optyczna kalibracja mocy) mającym zapobiec błędom wynikającym z niejednorodności charakterystyk warstwy zapisywalnej w obrębie płytki. Poprzez ciągły monitoring jakości zapisu podczas nagrywania zapewnia się najlepszą jakość zapisu.
System PowerRec II w czasie procesu przełączania prędkości i obszaru przy zapisie działa na podobnej zasadzie do zapisu z wykorzystaniem metody Zone-CLV (ang. Zone-Constant Linear Velocity – strefowo-stała prędkość liniowa). Jakość zapisu na końcu danej strefy wpływa wtedy na prędkość nagrywania w obszarze następnym.
Systemu PoweRec II – w przeciwieństwie do systemu BURN-Proof – nie można wyłączyć. System ten nie działa tylko podczas symulacji zapisu. Lista nagrywarek z wbudowanym systemem PoweRec II (nie uwzględniono tutaj najnowszych nagrywarek, ale jeśli Twoja nagrywarka jest modelem nowszym od tych poniżej, to z pewnością obsługuje ona system PoweRec II): Plextor PX-W2410A, Plextor PX-W2410U, Plextor PX-W3210A, Plextor PX-W4012A. Por. PoweRec, VariRec

.