Wolumin lub wolumen

Logiczny podział danych na nośniku, który składa się z wielu plików. W kontekście dysków twardych wolumen to część dysku sformatowana przy użyciu dowolnego systemu plików (czy to FAT czy NTFS lub jeszcze innego), która ma przypisaną swoją literę, np. „C:\”. . Jeden dysk twardy może zawierać wiele woluminów. Przykładem wolumenu jest partycja lub dysk logiczny.

Wolumenem nazywa się również krążek CD lub DVD, dyskietkę lub pendrive.

Woluminem nazywa się również poszczególne części dużego skompresowanego pliku celem przeniesienia go na inny nośnik w częściach, np. jeden duży plik zostaje skompresowany programem RAR i podzielony na mniejsze pliki RAR, R00, R01 itd. celem skopiowania go na dyskietki. Większość programów do kompresji pozwala na podział plików na woluminy.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: który wolumen to wolumin, wolumen informatyka, wolumen to wolumin, wiersz o dysku twardym, wolumen wolumin, wolumen w informatyce, co to jest wolumen dysk, woluminy woluminów, komputer wolumen, czy wolumen to partycja