RAMDAC

(ang. Random Access Memory Digital-to-Analog Converter – konwerter danych cyfrowych na analogowe z pamięcią operacyjną o dostępie swobodnym) – układ na karcie graficznej zamieniający cyfrowy obraz z pamięci komputera na postać analogową (impulsy prądu w kablu łączącym kartę graficzną z monitorem). RAMDAC jest kombinacją pamięci SRAM, zawierającej tablice kolorów oraz konwertera DAC, zamieniającego cyfrowy obraz na analogową postać impulsów elektrycznych. Tablica kolorów w pamięci SRAM umożliwia wygenerowanie trzech wartości, dla każdego koloru składowego (czerwonego, zielonego i niebieskiego) po jednej. Wartości te przekazywane są monitorowi, który każdą osobno wysyła do działa elektronowego, odpowiedzialnego za dany kolor składowy, celem wyświetlenia punktu o zadanej barwie.
W przypadku palety kolorów typu true color, cyfrowe dane od razu trafiają do konwertera DAC, z pominięciem tablicy kolorów w pamięci SRAM, która w tym przypadku nie jest wymagana.
Jesli obraz ma trafić do cyfrowego urządzenia wyświetlającego, dane cyfrowe nie trafiają do RAMDAC-u, lecz prosto do danego urządzenia, które we własnym zakresie konwertuje dane cyfrowe na postać analogową, która i tak w pewnym momencie jest niezbędna danemu urządzeniu.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: ramdac, ramdac informatyka, Układ RAMDAC

Post navigation