Audience targeting

Audience targeting (źródło: michaelcarusi.com)Standardowa reklama odsłonowa (bannerowa, tzw. display) opiera się albo na wyświetlaniu reklam wszystkim użytkownikom w ramach sieci reklamowej lub na wybranych serwisach należących do tej sieci. Audience targeting to inne podejście do reklamy internetowej polegające na kierowaniu reklamy internetowej do użytkowników o określonych cechach demograficznych lub zachowaniu behawioralnym. Dzięki zebranym danym o profilu i zachowania użytkowników Internetu i na podstawie tych danych można trafiać z przekazem reklamowym do odpowiedniej, zawężonej do odpowiednich cech populacji internautów (np. o określonej płci, wieku, zarobkach itp.) a nie do całej, często niejednorodnej i dość zróżnicowanej widowni danego serwisu, dzięki czemu reklama jest dużo skuteczniejsza bo trafia do najlepiej dopasowanych odbiorców.

Audience targeting jest podstawą działania rynku reklamy RTB (Real-Time Bidding) – DSP zbierają dane na temat użytkowników, po to by licytować w aukcji RTB możliwość wyświetlenia reklamy dla danego użytkownika o określonych cechach lub zachowaniu w sieci.

 

Użytkownicy trafili tutaj szukając: reklama display co to, reklama odsłonowa w formie banneru, co to jest reklama display, Co to jest targeting, czym jest reklama display, targeting czym jest