SHIFT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do zmiany położenia wymiennych parametrów w pliku wsadowym. Składnia polecenia wygląda tak:

SHIFT [/n]

Przy włączonych poleceniach rozszerzeń polecenie SHIFT obsługuje przełącznik /n, którego użycie powoduje, że polecenie przesuwa od n-tego argumentu, gdzie n może być z przedziału między zero a osiem. Na przykład:
SHIFT /2
przesunie %3 do %2, %4 do %3 itd. i pozostawi %0 oraz %1.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.