DoS

1. DOS (ang. Disk Operating System – Dyskowy System Operacyjny) – ogólne określenie systemów operacyjnych w komputerach osobistych, które nie posiadały graficznego interfejsu użytkownika lecz używały tekstowego. Najsłynniejszymi systemami typu DOS były: MS-DOS i PC-DOS.
2. DoS (ang. Denial of Service) – rodzaj ataku sieciowego typu exploit, powodujący, że atakowany system przestaje działać prawidłowo. Może to być usterka tylko jednej usługi internetowej (np. e-mail) lub całego serwera. Przy organizowaniu ataków DoS korzysta się z błędów i luk, występujących w systemie (stąd też przynależność do grupy ataków typu exploit). Atak ten nie wiąże się nigdy z kradzieżą danych lub ich utratą, ale przynosi on wielkie straty firmom, które przez niedostępność usług nie mogą zarabiać.
Rodzaje ataków typu DoS:

 • Buffer Overflow Attack
 • SYN Attack
 • Teardrop IP Attack
 • Smurf Attack
 • Physical Infrastructure Attacks
 • atak przy pomocy zombie

  Odpowiednie działania pozwalają na ochronę przed atakami typu DoS.

  UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.

 • Użytkownicy trafili tutaj szukając: czy ataki typu dos sa karalne, wykorzystania złośliwego oprogramowania tzw ataki typu denial of service (DoS – art 269 k k )

  Post navigation