Smurf Attack

– jeden z rodzajów ataku sieciowego typu DoS, należący do grupy exploitów. Atakujący wysyła zapytanie ping do dużej ilości hostów. Zanim jednak to zrobi, modyfikuje nagłówek pakietu danych, zmieniając adres hosta, z którego ping został wysłany (takie działanie nazywamy spoofingiem). Adresem tym jest adres ofiary. Gdy hosty otrzymają zapytanie, odpowiadają na nie do hosta, którego adres był w nagłówku (czyli ten zmieniony). W przypadku bardzo dużej ilości odpowiedzi na zapytania, host-ofiara nie jest w stanie poradzić sobie z napływem dużej ilości danych i zawiesza się, przez co staje się niedostępny. Por. Buffer Overflow Attack, SYN Attack, Teardrop IP Attack, Physical Infrastructure Attack.

UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.