Buffer Overflow Attack

– jeden z najpowszechniejszych rodzajów ataku sieciowego typu DoS, należący do grupy exploitów. Polega on na wysyłaniu do danego adresu sieciowego większej ilości danych niż przewidział to programista, który zaplanował wielkość bufora mniejszą od ilości danych, jaką ktoś mógłby wysłać. Osoba atakująca może być świadoma tego, że jej cel jest odporny na ten typ ataku, lub próbuje, licząc na łut szczęścia, że atak się uda. Oto kilka najbardziej znanych przykładów ataku typu Buffer Overflow:

  • wysłanie e-maila z załącznikiem, którego nazwa zawiera więcej niż 256 znaków, do programu pocztowego produkcji Microsoftu lub Netscape
  • wysłanie zbyt dużego pakietu ICMP (typ ataku nazywany czasem Packet Internet ping of death lub Inter-Network Groper ping of death)
  • wysłanie użytkownikowi programu pocztowego Pine wiadomości e-mail z adresem „Od” dłuższym niż 256 znaków.

    UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.

  • Użytkownicy trafili tutaj szukając: buffer ataki, atak bufor, atak typu buffer overflow, buffer overflow atak, buffer overflow w kamerze

    Post navigation