Sniffing

– jest to podsłuchiwanie tego co krąży w sieci a co nie jest adresowane do nas. Jest to możliwe w sieciach LAN. Pakiety od komputera A do komputera B wysyłane siecią lokalną są ignorowane przez wszystkie maszyny po drodze. Tak więc wystarczy tylko znaleźć program, który zainteresuje się owymi danymi i je pokaże. Program taki nazywa się sniffierką, np. Sniffit. Oferuje on dwa tryby pracy – interaktywny i nie-interaktywny. Pierwszy daje nam możliwość na bieżąco oglądania odebranych danych, drugi loguje wszystko do plików. Sniffierki dają nam możliwość filtrowania danych i odbierania tylko tych nas interesujących, np. z danego komputera do innego lub wszystkie połączenia na dany port itd.
Sniffierki to bardzo popularne narzędzia w sieciach akademickich i osiedlowych. Dlatego też tym, którym zależy na bezpieczeństwie i prywatności zaleca się zrezygnowanie z telnetu (o ile nie jest to konieczne) na rzecz innych usług lub szyfrowania wazniejszych danych itd. Sniffierki wykorzystywane mogą być też do monitoringu sieci jak również przy problemach sieciowych.

UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: sniffing, sniffing co to jest, podsłuch sieciowy sniffing, sniffing definicja

Post navigation