SORT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do sortowania danych. Składnia polecenia wygląda tak:

SORT [/R] [/+n] [/M KB] [/L język] [/REC bajty rekordu] [[dysk1:][ścieżka1]plik1] [/T [dysk2:][ścieżka2]] [/O [dysk3:][ścieżka3]plik3]
/+n – określa numer znaku, od którego ma się rozpoczynać każde porównywanie. /+3 określa, że każde porównywanie powinno się rozpoczynać od trzeciego znaku w każdym wierszu. Wiersze krótsze niż n znaków są sortowane przed innymi wierszami. Domyślnie, porównania rozpoczynają się od pierwszego znaku każdego wiersza.
/L[OCALE] język – zastępuje domyślne ustawienia regionalne systemu określonymi ustawieniami. Ustawienie „”C”” daje najszybsze sortowanie i jest obecnie jedyną możliwością. W sortowaniu nigdy nie jest uwzględniana wielkość liter.
/M[EMORY] KB – określa ilość pamięci głównej do użycia w sortowaniu, w kilobajtach. Wielkość pamięci jest zawsze ograniczona od dołu wartością 160 KB. Jeżeli podana zostanie wielkość pamięci, w sortowaniu użyta zostanie dokładna ilość pamięci, bez względu na ilość dostępnej pamięci głównej. Zazwyczaj najlepszą wydajność uzyskuje się nie podając wielkości pamięci. Domyślnie, sortowanie odbywa się w jednym przebiegu (bez tworzenia plików tymczasowych), jeżeli mieści się w domyślnej maksymalnej wielkości pamięci. W przeciwnym przypadku sortowanie zostanie wykonane w dwóch przebiegach (częściowo posortowane dane będą zapisywane w pliku tymczasowym), tak aby wielkości pamięci użytej w przebiegach sortowania i scalania były równe. Domyślnie, maksymalny rozmiar pamięci jest równy 90% dostępnej pamięci głównej, jeżeli zarówno wejście, jak i wyjście są plikami, i 45% w innych przypadkach.
/REC[ORD_MAXIMUM] znaki – określa maksymalną liczbę znaków w rekordzie (domyślnie 4096, maksymalnie 65535).
/R[EVERSE] – odwraca porządek sortowania, to znaczy sortuje od Z do A, następnie od 9 do 0.
[dysk1:][ścieżka1]plik1 – określa plik do posortowania. Jeżeli plik nie zostanie określony, użyte zostanie wejście standardowe. Określenie pliku wejściowego jest szybsze niż przekierowywanie tego samego pliku na wejście standardowe.
/T[EMPORARY] [dysk2:][ścieżka2] – określa ścieżkę katalogu, w którym mają być zapisywane pliki robocze sortowania, w przypadku gdy dane nie zmieszczą się w pamięci głównej. Domyślnie używany jest systemowy katalog tymczasowy.
/O[UTPUT] [dysk3:][ścieżka3]plik3 – określa plik, w którym mają być zapisane posortowane dane wejściowe. Jeżeli plik nie zostanie określony, dane będą zapisywane do wyjścia standardowego. Określenie pliku wyjściowego jest szybsze niż przekierowanie wyjścia standardowego do tego samego pliku.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.