TITLE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do ustawiania tytułu okna dla okna wiersza poleceń. Składnia polecenia wygląda tak:

TITLE [ciąg]
ciąg – określa tytuł okna dla okna wiersza polecenia

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation