Token

1. – pojedynczy element w języku programowania. Tokenem może być jakieś słowo, operator lub znak interpunkcyjny.
2. – specjalna seria bitów, która wędruje po sieci komputerowej typu Token Ring. Podczas gdy token krąży po sieci, komputer podłączony do sieci może go przechwycić. Token pełni rolę biletu, zezwalającego na rozpoczęcie wysyłania danych w sieci. Ponieważ w sieci jest tylko jeden token, dlatego w danym okresie tylko jeden komputer może wysyłać dane.

Schemat przedstawiający wędrowanie tokena w sieci komputerowej typu Token Ring

Schemat przedstawiający wędrowanie tokena w sieci komputerowej typu Token Ring

3. – w systemach bezpieczeństwa, używa się tokena, będącego małym urządzeniem wielkości karty kredytowej, który wyświetla na swoim wyświetlaczu ciągle zmieniające się w zadanych odstępach czasu hasło. Rozwiązanie to najczęściej stosuje się w bankach internetowych. Przy logowaniu użytkownik najpierw wpisuje swoje własne hasło, a potem hasło wygenerowane przez token, co całkowicie eliminuje niebezpieczeństwo włamania się do jego konta, nawet w przypadku poznania jego prywatnego hasła.

Token generujący jednorazowe hasła

Token generujący jednorazowe hasła

Użytkownicy trafili tutaj szukając: token programowanie, programowanie tokeny, symbole graficzne elementy sieci komputerowej, schemat sieci token ring, token informatyka, token progranowanie

Post navigation