Baza danych

(ang. Database)
1. – określenie to oznacza zbiór uporządkowanych informacji dotyczących jakiejś grupy obiektów lub zagadnień (dane personalne, kartoteki pacjentów, katalogi wyrobów, dane technologiczne, bibliograficzne itp.), dający się łatwo przeszukiwać.
2. – ogólna nazwa programów komputerowych służących do gromadzenia i przetwarzania danych. Program tego typu umożliwia (niekiedy tylko osobom upoważnionym, znającym hasło) dostęp do informacji, np. danych osobowych wyszukiwanych według określonego klucza (jak nazwisko lub data urodzenia). Relacyjne bazy danych pozwalają na łączenie danych dotyczących tych samych obiektów przechowywanych w różnych zbiorach. Multimedialne bazy pozwalają na przechowywanie i przetwarzanie danych również w formach obrazowych, audialnych i audiowizualnych.
Dane zapisywane są w bazie w postaci pojedynczego pliku o odpowiedniej strukturze. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą danych zawierającą dane adresowe, każdy rekord odpowiadał będzie pojedynczej osobie – szczegółowe informacje takie jak nazwisko, imię, adres, numer telefonu czy adres zamieszkania znajdą się w oddzielnych polach.
Bazy danych pozwalają na wykonywanie szeregu operacji na przechowywanych polach i rekordach, w szczególności na sortowanie według dowolnie zdefiniowanych kryteriów (daty urodzenia, miejsca zamieszkania itp.). Operacje te mogą być dowolnie łączone i rozbudowywane – służą do tego specjalne języki, z których najpopularniejszymi jest SQL i jego odmiany.
W Internecie bazą danych może być oferta księgarni wysyłkowej, książka adresowa użytkowników, zbiór artykułów list dyskusyjnych itp. Zadając pytanie wyszukiwarce, w rzeczywistości korzystamy z jej ogromnej wewnętrznej bazy danych przechowującej informacje o zawartości i położeniu setek milionów dokumentów internetowych. Szereg tradycyjnych baz danych (jak np. katalogi biblioteczne) udostępnianych jest do użytku publicznego w Internecie – do korzystania z nich wystarczy zwykła przeglądarka WWW.
Bazy danych są – obok edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – najpopularniejszymi programami do zastosowań biurowych. Do najpopularniejszych programów typu baza danych należą kolejne wersje programów Microsoft Access, dBase, Paradox, Progress, MySQL.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: programy typu baza danych