Kopia bezpieczeństwa lub kopia zapasowa, backup

– duplikaty plików tworzone na różnych nośnikach w celu ochrony danych. Patrz archiwizacja danych. Istnieje kilka rodzajów kopii bezpieczeństwa (podział ze względu na sposób archiwizacji):

  • codzienna kopia zapasowa – proces wykonywania kopii zapasowych, podczas którego kopiowane są wszystkie wybrane pliki, które zostały zmodyfikowane w dniu wykonania kopii zapasowej. Pliki, których kopie zapasowe wykonano, nie są oznaczane jako pliki, których kopie zapasowe wykonano (innymi słowy, atrybut archiwizacji nie jest czyszczony);
  • kopia zapasowa typu kopiującego – proces wykonywania kopii zapasowych, podczas którego kopiowane są wszystkie wybrane pliki, ale poszczególne pliki nie są oznaczane jako pliki, dla których wykonano kopie zapasowe (mówiąc inaczej, atrybut archiwizacji nie jest czyszczony). Jest on przydatny, jeśli trzeba wykonać kopię zapasową plików między wykonywaniem normalnych i przyrostowych kopii zapasowych, ponieważ kopiowanie nie wpływa na sposób wykonania innych operacji kopii zapasowych;
  • kopia zapasowa typu przyrostowego – proces wykonywania kopii zapasowych, podczas którego kopiowane są tylko pliki utworzone lub zmienione od chwili wykonania ostatniej normalnej lub przyrostowej kopii zapasowej. Pliki oznaczane są jako takie, których kopie zapasowe zostały wykonane (innymi słowy, atrybut archiwizacji jest czyszczony). Jeżeli używane jest połączenie normalnej i przyrostowej kopii zapasowej, to do przywrócenia danych potrzebny jest ostatnia normalna kopia zapasowa oraz wszystkie zestawy kopii zapasowych typu przyrostowego;
  • normalna kopia zapasowa – proces wykonywania kopii zapasowej, podczas którego kopiowane są wszystkie wybrane pliki. Poszczególne pliki są oznaczane jako pliki, których kopie zapasowe wykonano (mówiąc inaczej, atrybut archiwizacji jest czyszczony). W przypadku normalnej kopii zapasowej, aby przywrócić wszystkie pliki, wystarczy posiadać tylko ostatnią kopię pliku kopii zapasowej lub taśmę zawierającą kopię zapasową. Normalną kopię zapasową wykonuje się zwykle wtedy, gdy po raz pierwszy jest tworzony zestaw kopii zapasowych;
  • różnicowa kopia zapasowa – proces wykonywania kopii zapasowych, podczas którego kopiowane są pliki utworzone lub zmienione od czasu wykonywania ostatniej normalnej lub przyrostowej kopii zapasowej. Pliki nie są oznaczane jako takie, których kopie zapasowe wykonano (innymi słowy, atrybut archiwizacji nie jest czyszczony). W przypadku wykonania kombinacji normalnych i różnicowych kopii zapasowych podczas przywracania plików i folderów należy dysponować zarówno ostatnią normalną, jak i ostatnią różnicową kopią zapasową.

    Użytkownicy trafili tutaj szukając: kopie bezpieczeństwa a kopie zapasowe, kopia bezpieczeństwa a kopia zapasowa, kopia bezpieczeństwa czy kopia zapasowa, kopia bezpieczenstwa normalna, kopia bezpieczeństwa zapasowa, kopia zapasowa a kopia bezpieczeństwa, kopia zapasowa kopia bezpieczenstwa, kopia zapasowa nie jest zgodna z typem telefonu