Zestaw internetowy

(ang. Internet suite) – zintegrowany zestaw programów obsługujących Internet. Zestawem jest np. Microsoft Internet Suite, Netscape Communicator, Quarterdeck Internet Suite i Delrina Cyberjack, które zawierają programy do obsługi WWW, FTP, poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych itp. Zestawy są na ogół programami znacznie większymi objętościowo od zwykłych przeglądarek WWW i mogą należeć do kategorii oprogramowania komercyjnego.