Breakpoint lub pułapka

– jest to pułapka zastawiana w debuggerze na konkretny adres kodu lub danych, a polegająca w wypadku kodu na wstawieniu przez debugger w zadane miejsce instrukcji CC (INT 3). Po dojściu do tej instrukcji system zatrzymuje wykonanie programu i oddaje sterowanie debuggerowi, który przywraca oryginalny bajt i czeka na reakcję crackera. Nieco inaczej jest z pułapką na dane, tu debugger korzysta z atrybutów ochrony fragmentu pamięci przed odczytem lub zapisem, ustawiając je odpowiednio do sytuacji.