BREAK

polecenie systemu operacyjnego DOS, które włącza lub wyłącza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C w systemie DOS. Polecenie to jest uwzględnione dla zapewnienia zgodności z systemem DOS. Nie ma ono żadnego efektu w systemie Windows XP. Jeżeli rozszerzenia poleceń są włączone i uruchomiony jest system Windows XP, polecenie BREAK przejdzie do zakodowanego punktu przerwania, jeżeli jest debugowane programem debugującym.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.