CTOR lub Click to Open Rate

(ang. Click to Open Rate – współczynnik kliknięć do otwarć) CTOR to miara skuteczności, tj. klikalności mailingów, która wyraża % użytkowników, którzy kliknęli w link w mailingu względem wszystkich, którzy otworzyli dany mailing. Niektóre systemy mailingowe stosują miarę CTOR, zaś niektóre używają CTR (% kliknięć względem wszystkich wysłanych maili). Często pomimo stosowania miary CTOR, opisywana ona jest w systemie jako CTR. Aby sprawdzić, którą z miar stosuje dostawca systemu mailingowego, sprawdź to w ustawieniach systemu (niektóre systemy pozwalają na zmianę sposobu liczenia klikalności, np. polski system Freshmail) lub podziel ilość kliknięć przez ilość otwartych maili. Jeśli wyliczona wartość zgadza się z podaną w systemie, to masz do czynienia z CTOR nawet jeśli w statystykach widnieje podpis CTR.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: CTOR, https://www i-slownik pl/19707 ctor-lub-click-to-open-rate/