Astroturfing lub sianie sztucznej trawy

– termin oznacza nieetyczną formę marketingu. Oznacza on celowe kształtowanie przekazu marketingowego w jakiejś dziedzinie w taki sposób, aby przypominał obiektywną relację dziennikarską. Stąd też pełno w niej publicznych pozornie niestronniczych debat na różne tematy, sondaży i głosowań, czy głośno cytowanych opinii starannie dobranych osób. Pojęcie zaczerpnięto wprost z amerykańskiej propagandy politycznej, gdzie astroturfing został użyty po raz pierwszy. Sianie sztucznej trawy jest z uwagi na wątpliwą zgodność z etyką i moralnością mocno tępione.
Jeśli chcemy rozreklamować jakiś produkt czy usługę w sposób ukryty, a nie bezpośredni, próbujemy rozpętać dyskusję wokół tematu powiązanego z naszym oferowanym dobrem, delikatnie sugerując produkty naszej firmy. Najlepiej zrobić to przez założenie niby prywatnego bloga, w którym niby bezstronnie polecamy ofertę naszej firmy lub „nakręcamy” użytkowników, by wypowiadali się pozytywnie o ofercie.