Gnutella

– sieć wymiany plików komputerowych przez internet typu peer-to-peer, wykorzystywana głównie do wymiany nagrań muzycznych, filmów i oprogramowania. Pliki są wymieniane bezpośrednio między jej użytkownikami.
Zapytania wyszukiwania są przekazywane od jednego węzła sieci do następnego na zasadzie mechanizmu round robin. Programy klienckie Gnutelli są dostępne na różne platformy: Microsoft Windows, Apple Macintosh oraz Linux i inne wersje UNIX-a.
Gnutella jest czwartą pod względem popularności siecią wymiany plików w Internecie, po ed2k, BitTorrent i FastTrack. W połowie 2005 r. z Gnutelli korzystało średnio 1,8 miliona użytkowników na dobę, zaś ogólna liczba osób tworzących społeczność tego serwisu waha się w granicach 4. milionów osób.

Post navigation