Czcionka PostScript

czcionka definiowana zgodnie z zasadami języka opisu strony PostScript, przeznaczone do drukowania na drukarkach zgodnych z językiem PostScript. Po wysłaniu dokumentu wyświetlanego przy użyciu czcionki ekranowej do drukarki zgodnej z językiem PostScript, drukarka wykorzystuje wersję PostScript danej czcionki (jeżeli jest ona dostępna). Jeżeli odpowiednia czcionka nie jest dostępna w drukarce, ale zainstalowano ją w komputerze, to zostanie ona załadowana do drukarki. Jeżeli żadne czcionki PostScript nie są zainstalowane w drukarce lub na komputerze, to drukarka drukuje tekst, korzystając z czcionki bitmapowej (rastrowej), która została przekształcona na czcionkę PostScript. Czcionki PostScript różnią się od czcionek bitmapowych, ponieważ mają wygładzone krawędzie znaków, zawierają więcej szczegółów i są odtwarzane wiernie, zgodnie z drukarskimi standardami jakości.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: czcionka postscript