EFF lub Electronic Frontier Foundation, Fundacja Elektronicznej Granicy

Logo organizacji EFF

Logo organizacji EFF

– organizacja założona w 1990 roku przez Mitch’a Kapora (Lotus) oraz Johna Perry Barlowa (pisarza oraz autora tekstów dla grupy Grateful Dead) zajmująca się politycznymi i społecznymi problemami związanymi z Internetem.

„EFF, Electronic Frontier Foundation, jest nienastawioną na zysk organizacją działającą w publicznym interesie w celu zabezpieczenia podstawowych swobód obywatelskich włączając w to ochronę prywatności oraz wolność słowa na gruncie komputerów oraz Internetu […].
Łącząca nas rozległa pajęczyna elektronicznych mediów zwiastuje nową erę w komunikacji. Nowe sieci cyfrowe oferują niewyobrażalny potencjał umożliwiający jednostce stawienie czoła ekspansji świata zewnętrznego. Z drugiej strony, sieci komunikacyjne są również przedmiotem sporów odnośnie metod zarządzania i jurysdykcji.
Podczas gdy swobodny przepływ informacji jest generalnie pozytywnym zjawiskiem, poważne problemy pojawiają się, gdy strumień informacji bez przeszkód toruje sobie drogę do każdego domu. Jak chronić dzieci przed wyraźnie napastliwymi i seksualnymi materiałami? Jak chronić prawa własności intelektualnej? Prawo którego z krajów powinno rządzić medium obecnym jednocześnie wszędzie i nigdzie? Jak chronić prywatność umożliwiając równocześnie identyfikację użytkownika w przypadku wyrządzonych przez niego szkód? Jak powstrzymać legislatorów, dostawców usług sieciowych, właścicieli praw intelektualnych oraz użytkowników przed ograniczaniem wypowiedzi uznanych przez nich za niepożądane lub kontrowersyjne? Podczas gdy istniejące reguły, prawa oraz normy kulturowe określają dobrze sposób współistnienia konwencjonalnych mediów, nowe cyfrowe media nie mieszczą się tak łatwo w gotowych ramach.
Ufundowana w lipcu 1990 roku, Electronic Frontier Foundation stawia sobie za cel znalezienie sposobów rozwiązania tych oraz innych konfliktów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zasadniczych praw obywatelskich.”

(ze wstępu zamieszczonego w witrynie EFF)

Podstawowymi kierunkami działania EFF są:
– czuwanie nad przestrzeganiem praw zawartych w konstytucji USA i Karcie Praw Człowieka;
– reprezentowanie interesów użytkowników Internetu oraz budowanie jednolitej społeczności Sieci;- podejmuje się obrony prawnej osób;- zabiega o nieograniczony dostęp do publicznych dokumentów;
– odpowiada na wszelkie techniczne i prawne pytania związane z Siecią, etc.

Inicjatywą, która wzbudziła duże zainteresowanie całego świata on-line, była powołana w 1995 roku Blue Ribbon Campaign (Kampania Błękitnej Wstęgi), mająca na celu utworzenie ruchu na rzecz wolności słowa, prywatności i ochrony praw intelektualnych w Sieci.
W 1998 roku EFF wsławiła się projektem, który doprowadził do złamania szyfru DES.

Członkami EFF są m.in. Michael Godwin, John Gilmore, Steve Wozniak oraz Bruce Sterling.

Strona organizacji: www.eff.org.

Post navigation