FC

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do porównywania dwóch plików lub zestawów plików i do wyświetlania różnic między nimi.Składnia polecenia wygląda tak:

FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn] [dysk1:][ścieżka1]plik1 [dysk2:][ścieżka2]plik2
FC /B [dysk1:][ścieżka1]plik1 [dysk2:][ścieżka2]plik2

/A – wyświetla tylko pierwszy i ostatni wiersz każdego zestawu różnic.
/B – wykonuje porównywanie w systemie dwójkowym (binarne).
/C – nie rozróżnia wielkich i małych liter.
/L – porównuje pliki jako tekst ASCII.
/LBn – ustala maksymalną liczbę kolejnych wystąpień niezgodności na określoną liczbę wierszy.
/N – przy porównywaniu ASCII wyświetla numery wierszy.
/OFF[LINE] – nie pomija plików z ustawionym atrybutem przesunięcia.
/T – nie zamienia tabulatorów na spacje.
/U – porównuje pliki jako pliki tekstowe unicode.
/W – kompresuje do porównania białe miejsca (tabulatory i spacje).
/nnnn – określa liczbę kolejnych wierszy, które muszą być zgodne po wystąpieniu niezgodności.
[dysk1:][ścieżka1]plik1 – określa pierwszy plik lub zestaw plików do porównania.
[dysk2:][ścieżka2]plik2 – określa drugi plik lub zestaw plików do porównania.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation