FDDI

(ang. Fiber Distributed Data Interface) – szybka sieć lokalna, realizująca transmisję danych z szybkością 100 Mbit/s i wykorzystującą światłowód jako medium transmisyjne (znane są również rozwiązania wykorzystujące kabel miedziany, ale o znacznie mniejszym zasięgu). Sieć FDDI ma topologię podwójnego pierścienia i pozwala na podłączenie do 1000 stacji, przy maksymalnej całkowitej długości medium transmisyjnego wynoszącej 200 km. W przypadku poprawnej pracy sieci wykorzystywany jest tylko jeden kabel, natomiast w razie awarii jednego z urządzeń, sieć dalej działa, gdyż z dwóch pierścieni automatycznie tworzy się jeden omijający uszkodzone urządzenie. Najczęściej wykorzystuje się ją jako sieć szkieletową do przesyłania danych między sieciami LAN. Jest to sieć typu Token Ring, gdzie stacja uzyskuje dostęp do medium transmisyjnego, czyli pozwolenie na rozpoczęcie transmisji, po przejęciu tzw. tokenu. Informacje przekazywane są między stacjami w ramkach, o maksymalnej długości 4500 bajtów, zawierających adresy nadawcy, odbiorcy oraz inne niezbędne dane. Standard FDDI opracowany został przez komitet X3T9.5 Amerykańskiego Instytutu Standardyzacyjnego ANSI. Rozszerzeniem sieci FDDI jest sieć FDDI-II, pozwalająca na transmisję danych z wykorzystaniem komutacji pakietów lub komutacji łączy. Umożliwia to przesyłanie sygnału mowy i wideo bez opóźnień w transmisji.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: fddd, sieć fddi

Post navigation