FTYPE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania lub modyfikacji typów plików używanych w skojarzeniach rozszerzeń plików. Składnia polecenia wygląda tak:

FTYPE [typ_pliku[=[ciąg_polecenia_otwarcia]]]
typ_pliku – określa typ pliku do sprawdzenia lub zmiany
ciąg_polecenia_otwarcia – określa polecenie otwarcia używane podczas uruchamiania plików tego typu.

Wpisz polecenie FTYPE bez parametrów, aby wyświetlić bieżące typy plików, które mają zdefiniowane ciągi poleceń otwarcia. Polecenie FTYPE wywoływane tylko z typem pliku wyświetla bieżący ciąg polecenia otwarcia dla tego typu pliku. Polecenie FTYPE bez określenia ciągu polecenia otwarcia usunie ciąg polecenia otwarcia dla typu pliku. Wewnątrz ciągu polecenia otwarcia %0 lub %1 są zastępowane nazwą pliku uruchamianą poprzez skojarzenie. %* pobiera wszystkie parametry, %2 pobiera pierwszy parametr, %3 drugi itd. %~n pobiera wszystkie pozostałe parametry począwszy od n-tego parametru, gdzien może być z przedziału od 2 do 9 włącznie. Na przykład:
ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*
zezwoli na wywołanie skryptu Perl w następujący sposób:
script.pl 1 2 3

Aby wyeliminować potrzebę wpisywania rozszerzeń, należy postąpić jak poniżej:
set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%
i skrypt można będzie wywołać w następujący sposób:
script 1 2 3

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: ftype komenda, opis ftype exe, ftype składnia