GID

1. (ang. Group ID) – w unixowym systemie operacyjnym GID jest identyfikatorem łączącym użytkownika z innymi użytkownikami wyróżniających się wspólną cechą (pracą nad pewnym projektem, użytkowaniem tej samej sieci komputerowej itp.). Użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy, może zatem posiadać więcej niż jeden GID. Każdy użytkownik systemu unixowego posiada dwa identyfikatory: ID użytkownika (UID) i właśnie ID grupowy (GID).
2. – w systemie Windows plik o rozszerzeniu GID jest częścią pliku pomocy. Przechowuje w sobie informacje o pliku pomocy o identycznej nazwie. Najczęściej znajduje się w tym samym katalogu i zazwyczaj jest ukryty.

Post navigation