ISO 9660

– standardowy system zapisu plików stosowany na płytach CD-ROM. Wprowadzony w 1984 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Standards Oganization – ISO) definiuje strukturę formatu plików względem sektorów. ISO 9660 składa się z trzech poziomów:
Level 1 reprezentuje najmniejszy wspólny mianownik wszystkich istotnych systemów plików. Nazwy plików, które dopuszcza, charakteryzują się strukturą 8+3, jaką znamy z dyskowego systemu plików FAT.
Level 2 pozwala stosować dowolne znaki specjalne.
Level 3 długość nazw plików może sięgać 128 znaków.

Post navigation