Komenda

– komenda to specyficzny rozkaz wydawany przez użytkownika do systemu operacyjnego lub programu w celu wykonania jakiegoś zadania. Może to być rozkaz typu „Pokaż wszystkie pliki” lub „Uruchom ten program dla mnie”. System operacyjny z tekstowym interfejsem (np. DOS) wymaga od użytkownika wpisywania specjalnie napisanych poleceń, które posiadają specyficzną składnię i działanie. W graficznym interfejsie użytkownika polecenia wydawane są za pomocą myszki przez wybieranie poleceń z menu, co odciąża użytkownika od znajomości składni poleceń i żmudengo wpisywania długich ciągów instrukcji. Polecenia wpisywane jako ciąg instrukcji przyjmowane i uruchamiane są przez interpreter poleceń lub shell.