WebTrust

– światowy standard określający zbiór zasad i kryteriów (dobrych praktyk) w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji w Internecie, które dla dobra użytkowników powinny być stosowane przez dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną. Kryteria standardu WebTrust zostały określone przez The American Institute of Certified Public Accountants oraz Canadian Institute of Chartered Accountants w 1995 roku i są nadal rozwijane.

Pieczęć WebTrust

Pieczęć WebTrust

Pieczęć WebTrust

Pieczęć WebTrust przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły audyt sześciu podstawowych obszarów:

  • Security (bezpieczeństwo)
  • Privacy (prywatność)
  • Business Practices/Transaction Integrity ( praktyki biznesowe/integralność transakcji)
  • Availabity (dostępność)
  • Confidentiality (poufność)
  • Non-Repudiation (niezaprzeczalność)

Pieczęć WebTrust informuje użytkowników o spełnieniu, przez posiadające ją centrum certyfikacji, wymogów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Uwaga: Zdarza się, że niektóre nieuczciwe witryny sieci Web bezprawnie wyświetlają logo wiarygodności, dlatego bardzo istotne jest sprawdzenie, czy dana witryna posługuje się certyfikatem SSL wydanym przez zaufanego wystawcę, a w przypadku dalszych wątpliwości skontaktowanie się z organizacją weryfikującą wiarygodność w celu sprawdzenia, czy dana witryna sieci Web jest w niej zarejestrowana.

Źródło: https://sklep.unizeto.pl/wiarygodnosc,12.html

Użytkownicy trafili tutaj szukając: pieczęć webtrust