POLPAK-T

– Telekomunikacja Polska S.A. z myślą o infostradach zbudowała sieć transmisji danych POLPAK-T opartą na protokole Frame Relay. Oficjalne uruchomienie sieci nastąpiło w marcu 1996 roku. Od tamtej pory sieć była systematycznie rozbudowywana. Całkowita liczba portów abonenckich dostępnych w sieci POLPAK-T i sieciach MAN w marcu 2001 roku wynosiła ponad 11000.  Urządzenia abonentów – pracujące na łączach dzierżawionych – podłączone są do sieci POLPAK-T bezpośrednio. Łącze abonenckie – w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego i wykorzystywanych łączy telekomunikacyjnych – jest zakończone od strony abonenta wolnostojącym modemem lub konwerterem z interfejsem V.35. Modemy lub konwertery są dzierżawione przez abonentów usług sieci POLPAK-T w ramach miesięcznego abonamentu. Abonament obejmuje także łącze dostępowe.

Post navigation