Protokół

(ang. Protocol) – zbiór sygnałów używanych przez grupę komputerów podczas wymiany danych (wysyłania, odbierania i kontroli poprawności informacji). Komputer może używać kilku protokołów. Np. jednego do komunikacji z jednym systemem, a drugiego z innym. W Internecie mamy do czynienia z wieloma protokołami: TCP/IP, SLIP, PPP, MNP, Xmodem, Ymodem, HTTP, FTP,  X.25, IPX, SPX, HDLC, CMIP, AARP, POP3, DNS, ARP, SNMP, WAP itp.

Post navigation